INTEGRITETSPOLICY

1 Bakgrund

1.1 Nordisk Film Biografer Sverige AB (”nfbio”) behandlar personuppgifter rörande dig, varför du får nedanstående information (Integritetspolicy).

2 Personuppgiftsansvarig

2.1 Nordisk Film Biografer Sverige AB, Skeppsbron 38, Box 27184, 10252 Stockholm org. Nr. 559150-6588, är personuppgiftsansvarig för behandlingen. Detta innebär att vi är ansvariga för behandlingen av dina personuppgifter.

3 Kategorier av personuppgifter

3.1 Vi behandlar följande kategorier av personuppgifter rörande dig:

(a) namn, adress, telefonnummer, e-postadress;

(b) IP-adress;

(c) personuppgifter som du själv lämnar, exempelvis i samband med supportförfrågningar samt till kundtjänst;

(d) ekonomi- och betalningsuppgifter;

(e) svar i samband med användar- och kundundersökningar;

(f) vi övervakar beteendemönster på webbsidan för att kunna leverera bättre service och optimera webbsidan

4 Ändamål med och laglig grund för insamlingen av personuppgifter

4.1 Vi säkerställer att dina personuppgifter endast samlas in och behandlas i överenstämmelse med ett eller flera av följande ändamål:

(a) att leverera produkter och tjänster som du har beställt;

(b) att besvara eventuella frågor eller invändningar som du kan ha;

(c) för att underrätta dig om ändringar i våra tjänster;

(d) för att du ska kunna delta i tävlingar eller kampanjer;

(e) om du har samtyckt till att motta direktmarknadsföring, för att skicka direktmarknadsföring till dig i enlighet med ditt samtycke;

(f) för att lämna upplysningar om de produkter och tjänster, samt liknande produkter och tjänster som du tidigare köpt hos oss eller som du har riktat en förfrågan rörande;

(g) för att förbättra vår hemsida, samt våra produkter och tjänster. Till detta använder vi Google Analytics, se punkt 7.1;

(h) för att förbättra säkerheten och förhindra bedrägeri och missbruk;

(i) för att bevara personuppgifter i den omfattning som är nödvändig för att efterleva bokföringslagen och andra rättsliga förpliktelser som åligger nfbio.

4.2 Den lagliga grunden för behandlingen är följande:

(a) Behandlingen är nödvändig för att fullgöra ett kontrakt i vilket du är part, vilket avser ändamålen angivna i punkterna 3.1 (a) – (c).

(b) Behandlingen genomförs mot bakgrund av ditt samtycke, vilket avser ändamålen angivna i punkterna 3.1 (d) – (f). Du kan närsomhelst återkalla ditt samtycke.

(c) Behandlingen är nödvändig för att nfbio ska kunna tillvarata sina berättigade intressen, nämligen att förbättra användarupplevelsen och säkerheten samt förhindra bedrägerier och missbruk, vilket avser ändamålen angivna i punktern 3.1 (g) – (h).

(d) Behandlingen är nödvändig för att fullgöra en rättslig förpliktelse som åvilar nfbio, vilket avser ändamålet angivet i punkten 3.1 (i).

4.3 Vi bevarar dina personuppgifter mot bakgrund av följande grunder: 
(a) När vi behandlar personuppgifter för att fullgöra ett avtal med dig bevarar vi dina personuppgifter tills dess att avtalsförhållandet har upphört.

(b) När behandlingen sker med stöd av ditt samtycke bevarar nfbio dina personuppgifter tills dess att du återkallar ditt samtycke.
(c) När behandlingen är nödvändig för att fullgöra en rättslig förpliktelse som åvilar nfbio bevarar vi dina personuppgifter så länge som krävs för att fullgöra den rättsliga förpliktelsen, vilket enligt bokföringslagen är 7 år från utgången av det kalenderår under vilket räkenskapsåret för köptillfället avslutats.

5 Dina rättigheter

5.1 Om du har frågor rörande vår behandling av dina personuppgifter, kan du rikta din förfrågan till oss via de kontaktuppgifter som anges i punkt 6 nedan.

5.2 Du har alltid rätt att få tillgång till dina personuppgifter, begära att rätta, radera eller ändra felaktiga personuppgifter, genom att rikta en förfrågan till oss på de kontaktuppgifter som anges i punkt 6 nedan. Du kan även begära att behandlingen ska begränsas, begära dataportabilitet eller komma med invändningar mot vår behandling av dina personuppgifter.

5.3 Om du önskar att klaga på behandlingen av dina personuppgifter, kan du alltid rikta ett sådant klagomål till Datainspektionen.

5.4 Du har alltid rätt att göra invändningar mot behandling av dina personuppgifter som sker för direktmarknadsföring.

6 Överföring av personuppgifter

6.1 Överföring av dina personuppgifter till dotterbolag eller till professionella rådgivare sker i enlighet med tillämplig dataskyddslagstiftning.

6.2 Vi förbehåller oss rätten att använda eller vidarebefordra dina personuppgifter i den omfattning det är nödvändigt för att efterleva tillämplig lagstiftning, genomföra undersökningar i samband med klagomål, besvara dina förfrågningar eller i undersökningssyfte.

6.3 Vi överför dina personuppgifter till personuppgiftsbiträden i enlighet med tillämplig dataskyddslagstiftning, varpå vi ingår personuppgiftsbiträdesavtal med våra personuppgiftsbiträden i syfte att säkerställa att personuppgifter endast behandlas för de angivna ändamålen och säkerställa lämpliga säkerhetsåtgärder.

6.4 Personuppgifter som vi samlat in från dig kan föras över till länder utanför EU/EES. Om vi överför dina personuppgifter utanför EU/EES säkerställer vi att överföringen antingen sker till ett land som EU Kommissionen har fastställs har en tillräcklig skyddsnivå eller att överföringen skyddas av EU Kommissionens standardavtalsklausuler. Du kan alltid vända dig till oss genom att använda kontaktuppgifterna i punkt 6 för att få en kopia av grunden för överföringen.

7 Kontaktuppgifter

7.1 Om du önskar att få ytterligare information om dina personuppgifter eller att få dina personuppgifter raderade, kan du kontakta vår integritetsserviceportal hos Egmont. 
Har du andra frågor eller anmärkninga, kan du kontakta oss på vår privacy [at] nfbio.se


COOKIEPOLICY

1 Bakgrund

1.1 En kaka är en textfil som lagras på din dator, mobiltelefon eller annan enhet när du besöker en webbplats. Kakor används för att känna igen din enhet nästa gång du besöker webbplatsen. Vi samlar in uppgifter om vilka sidor du besöker, hur länge du stannar på webbplatsen och från vilket land du surfar.

1.2 Vissa kakor innehåller personuppgifter, t.ex. IP-adress, men inte alla. För information om hur Nfbio hanterar dina personuppgifter och för vilka ändamål, se ovan under "Integritetspolicy".

2 Olika typer av kakor

2.1 Vi använder både sessionskakor och beständiga kakor:

Sessionskakor lagras under den tid som du använder webbplatsen och raderas när du stänger ner din webbläsare.

Beständiga kakor lagras på din enhet under en viss tid eller till dess att du tar bort dem.

2.2 Vi använder oss av:
Förstapartskakor, som ställs in av webbplatsen som du besöker,
Tredjepartskakor, som ställs in på webbplatsen av en tredje part (t.ex. Google Analytics).

3 Var vi använder kakor

3.1 Vi kan placera kakor på din dator eller enhet och läsa information som lagras i kakor när du använder och besöker nfbio.dk eller öppnar utskick från oss, t.ex. e-postutskick avseende marknadsföring.

3.2 Vi använder också kakor när du använder dig av eller besöker våra sidor på sociala medier. Se mer om dessa s.k. tredjepartskakor nedan under avsnitt 7.

4 Varför och hur vi använder kakor

Generellt används kakor för att underlätta, utveckla och förbättra din användarupplevelse när du besöker nfbio, samt för att kunna samla in statistik avseende hur besökare hos nfbio använder webbplatsen. Detta kan ske exempelvis genom att använda kakor som kommer ihåg dina inställningar nästa gång du besöker nfbio.

5 Kategorier av kakor

Vi har delat in de kakor vi använder i följande kategorier:
Analyskakor används för att samla in och analysera statistik, t.ex. besöks- och klickhistorik.
Funktionella kakor används för att möjliggöra funktionalitet på webbplatsen.
Marknadsföringskakor används för att visa annonser och rekommendationer på webbplatsen (men även för att begränsa antalet gånger som en annons visas).
Nödvändiga kakor behövs för att tillhandahålla tjänsten som du har efterfrågat.

6 Hur du kan styra vår användning av kakor

6.1 Du kan normalt hantera dina inställningar för kakor i din webbläsare. Gå in på inställningar i din webbläsare för att lära dig mer om hur du kan styra vår användning av kakor. Till exempel kan du blockera kakor, granska vilka kakor som lagrats samt radera dessa med hjälp av funktioner i din webbläsare.

6.2 Observera att om du väljer att blockera kakor i din webbläsare kan det medföra att vår webbplats inte fungerar som den ska eller att du inte kan använda vissa funktioner. Vill du ha mer information kan du besöka allaboutcookies.org.

7 Detaljerad information om kakor

Här kan du läsa mer detaljerad information om vilka kakor vi använder och varför och hur länge de sparas.